Vetrovi

Nastajajo zaradi zraka in plinov, ki se kopičijo v črevesju in se sproščajo skozi zadnjično odprtino. Vetrovi so neprijetni in moteči za posameznika in njegovo okolico.

Pomagate si lahko z naslednjimi zelišči