Zastajanje seča

Izločanje manj kot 100ml urina na dan.

Pomagate si lahko z naslednjimi zelišči